Microsoft Excel
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх

Файлыг хаах, хадгалах.
2011/04/29
Програм дээр мэдээлэл боловсруулан хадгалаж дахин дуудаж засварлах, боловсруулалт хийх шаардлага байнга гарч байдаг билээ. Энэ хичээлээс файлыг хадгалах, гарах арга ажиллагааны талаарх команд, хэрэгсэлийг ашиглах талаарх зааварчлага, видо хичээлийг үзэх болно.

                                                               Ажлын файлыг хадгалах, хаах видо хичээлийг үзэх
дэлгэрэнгүй
Файлыг хаах, хадгалах
2011/04/18
1.    Команд ашиглан ажлын файлыг хадгалах
              a.    Fail/save As   Хадгалах цонх нээгдэнэ
               i.    Файлыг хадгалах хавтсаа олж нээнэ
               ii.    Нэр өгөх талбарт нэрээ өгнө
               iii.     Enter дарж хадгална.
2.    Командын хэрэгслэл ашиглан хадгалах.
              a.         дарна
               i.    урд нь нэр өгч хадгалсан файлын өөрчлөлтүүд шууд хадгалагдана.
               ii.    Нэр өгч хадгалаагүй бол хадгалах цонх гарч ирнэ нэрээ өгч хадгалах
3.    Гар ашиглан хадгалах
              a.    Ctrl+S
               i.    урд нь нэр өгч хадгалсан файлын өөрчлөлтүүд шууд хадгалагдана.
               ii.    Нэр өгч хадгалаагүй бол хадгалах цонх гарч ирнэ нэрээ өгч хадгалах

                                        Ажлын файлыг хадгалах, хаах видо хичээл

үзэхХолбоо барих

Холбоотой сайтууд
Үндсэн сайт MS Word MS Powerpiont MS Publisher MS Access MS Outlook MS Project MS One note MS Windows  
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats